Nieuws

OM niet-ontvankelijk: fout bij instellen appel

OM beperkt het appel in de Arnhemse zwembadzaak in strijd met de wet. Gevolg: OM niet-ontvankelijk. Lees meer

weggestuurd door beveiliger bij instellen appel

Verontschuldigbare termijnoverschrijding voor te laat instellen appel Lees meer

Van de Kolk vs Nederland

Recht op verhoorsbijstand bestond ook voor 22 december 2015 reeds. Lees meer

VHP COMPLEET !

Van 't Hullenaar & Partners Advocaten is compleet. Wij zijn trots en verguld met het feit dat mr. Sanne van Laar is toegetreden tot onze maatschap! Lees meer

VRIJSPRAAK OUDERS BABY JAIRO

Hof Amsterdam spreekt ouders baby Jairo na 9 jaren juridische strijd vrij. VHP is trots op haar advocaten mrs. Steenbrink en Van 't Hullenaar voor het getoonde uithoudingsvermogen. ECLI:NL:GHAMS:2019:787 ECLI:NL:GHAMS:2019:790 Lees meer

VHP GAAT VERHUIZEN PER 01-01-2019

VHP GAAT VERHUIZEN PER 01-01-2019 Lees meer

niet-aangehouden recht op bijstand van een advocaat

Aan een niet-aangehouden verdachte moet worden meegedeeld dat hij recht heeft op een raadsman. Blijft die mededeling achterwege dan volgt in de regel bewijsuitsluiting. Lees meer

Zaak Baby Jairo verwezen naar Hof Amsterdam

Verzoek tot verwijzing van de zaak vanwege betrokkenheid van het Hof Arnhem toegewezen. Medewerker vervalste appelakte. Lees meer

HR past EHRM uitspraak Ibrahim niet toe

HR past EHRM uitspraak Ibrahim niet toe zie vcas blog http://www.vcas.nl/index.php/blog/ Lees meer

Onjuiste berichtgeving door rechtbank in de zaak baby Jairo

Onjuiste berichtgeving door rechtbank in de zaak baby Jairo Lees meer

Veroordeling ex-schouwburg directeur Nijmegen op de schop?

HR: opvatting hof over AVAS-verweer t.a.v. geobjectiveerd bestanddeel 'ambtenaar' is onjuist (zie ook mooie CAG Harteveld). Lees meer

strafbare voorbereiding?

Voorbereiding van inbraak zonder strafverzwarende omstandigheden is niet strafbaar. HR: uitspraak hof niet naar behoren gemotiveerd. Lees meer

Poging doodslag ondanks marginale handelingen

HR casseert oordeel hof omtrent medeplegen poging doodslag niet, ondanks dat het opzet volgens het hof aanvankelijk niet verder reikte dan het geven van enkele klappen Lees meer

Geen toegang tot een advocaat tijdens politieverhoor; schending 359a Sv

HR casseert uitspraak Hof omdat oordeel Hof ten aanzien van toegang tot advocaat te weigeren niet begrijpelijk is. Lees meer

Dennis Peters nieuwe partner bij VHP!

Mr. D.W. Peters treedt per 1-1-2016 toe als partner. Lees meer

HR 22 december 2015: Nietige strafoplegging iz dodelijk ongeval Curacao

HR casseert omdat Gemeenschappelijk Hof niet in het bijzonder de redenen voor vrijheidsstraf heeft opgegeven. Lees meer

HR 22 december 2015: Schakelbewijs toereikend

HR 22 december 2015: i.t.t. cassatiemiddel en conclusie AG schakelbewijs wel toereikend. Lees meer

prejudiciele-vragen rechtsbijstand politieverhoor

AG: Hoge Raad moet prejudiciële vragen stellen over recht op advocaat bij politieverhoor Lees meer

Aanscherping Hoge Raad alcoholslotprogramma

De Hoge Raad verduidelijkt de regels omtrent oplegging van ASP en de consequenties voor de behandeling in de strafzaak Lees meer

Jihadmeisje?

RB Gelderland 6 maart 2015: Dreiging radicalisering meisje. Voorlopige ondertoezichtstelling toegewezen en uithuisplaatsing gesloten jeugdhulp afgewezen. Lees meer