strafbare voorbereiding?

Opzettelijk voorhanden hebben van voorwerpen ter voorbereiding van diefstal "gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd" in een woning d.m.v. inklimming. De bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat verdachte een diefstal "gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd" in een woning heeft voorbereid, kan niet worden afgeleid uit de gebezigde bwm.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2528