Senna Grilk

Mevr. mr. S. (Senna) Grilk heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als afstudeerrichting strafrecht. Tijdens haar studie was zij werkzaam als (buiten)griffier bij het Gerechtshof Arnhem op de secties civiel recht, strafrecht en familierecht. In 2012 is zij beëdigd als advocaat. Senna is gespecialiseerd in het strafrecht, het jeugdrecht en het bestuursrecht. Verder behandelt zij onder meer Wvggz-zaken en bewindkwesties. Daarnaast is zij specialist op het gebied van het penitentiair recht. 
In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft Senna het rechtsgebied strafrecht geregistreerd.