Dennis Peters

Mr. D.W. (Dennis) Peters is in 2000 beëdigd als advocaat. Hij was werkzaam in de civiele praktijk en maakte in 2010 de overstap naar het bedrijfsleven, waar hij voor een internationale claims- en expertiseorganisatie werkzaam was (i.e. DEKRA Claims en Expertise B.V.). In 2015 werd Dennis opnieuw beëdigd en sinds 1 januari 2016 is hij als partner verbonden aan ons kantoor.

Dennis behandelt en/of begeleidt zaken (feitenonderzoek, adviseren/bemiddelen en procederen) op het gebied van schade, aansprakelijkheid, verzekeringen, regres, (financiële en/of verzekerings-) fraude en het algemene civiele recht (o.a. huurrecht, consumentenrecht, algemene voorwaarden en incasso), zowel voor expertisebureaus, verzekeraars, assurantiemakelaars en -tussenpersonen als bedrijven en particulieren.

Door zijn ruime ervaring in het bedrijfsleven en behandelen van complexe aansprakelijkheidskwesties, beschikt hij over een groot netwerk van, en werkt hij veelvuldig samen met technisch en financieel geschoolde specialisten en/of gerechtsdeskundigen.

Vanuit zijn specialismen is hij niet slechts belangenbehartiger in zaken, maar voert hij in opdracht van een expertisebureau ook regelmatig onafhankelijk onderzoek uit naar voor de aansprakelijkheid(spolis) relevante feiten en omstandigheden en juridische aspecten.

Belt u Dennis gerust en geheel vrijblijvend indien u vragen heeft over bovengenoemde rechtsgebieden en/of als u rechtsbijstand nodig heeft.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft Dennis het rechtsgebied verbintenissenrecht geregistreerd. 

Contact informatie