Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht regelt de verhouding tussen een verzekeraar en een verzekeringsnemer, welke verhouding wordt geregeld in een verzekeringsovereenkomst. Een dergelijke overeenkomst bestaat vaak uit een polis waarop algemene- en bijzondere verzekeringsvoorwaarden van toepassing zijn. De overeenkomst strekt ertoe risico's af te dekken. Bekende verzekeringen zijn bijvoorbeeld de aansprakelijkheidverzekering voor bedrijven (AVB), de aansprakelijkheidverzekering voor particulieren (AVP), de opstal-, inboedel- en inventarisverzekering, de verplichte WAM etc. Dennis Peters heeft ruime ervaring met dekkingsvraagstukken en regreswerkzaamheden en is binnen ons kantoor dé expert op dit rechtsterrein. Hij houdt zich bezig met dekkingsvraagstukken en regres en heeft in zijn portefeuille als cliënten verzekeraars en tussenpersonen en werkt samen met expertisebureaus.