Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht is het rechtsgebied dat gaat over de vraag of iemand aansprakelijk is voor de door u geleden schade of dat u zelf schadeplichtig bent, maar het kan ook zijn dat elke partij de eigen schade moet dragen. De reden dat aansprakelijkheid ontstaat, kan zijn gelegen in toerekenbaar tekortschieten in de uitvoering van een overeenkomst / een contract, maar ook de wet voorziet in vele vormen van aansprakelijkheid, bijvoorbeeld door de onrechtmatige daad, de aansprakelijkheid voor opstal, dieren, roerende zaken, de aansprakelijkheid van de werkgever of werknemer, huurder of verhuurder enz. Ons kantoor heeft ruime ervaring op het gebied van aansprakelijkheidsrecht in de vorm van Dennis Peters. Hij beschikt over een groot netwerk van deskundigen, waaronder bouwkundigen en andere specialisten die zo nodig kunnen worden geraadpleegd/betrokken bij een zaak, dit om een zo goed mogelijk resultaat voor u te bereiken.