Economisch strafrecht

Ook bedrijven kunnen met het (financieel) strafrecht in aanraking komen. Zij zien zich geconfronteerd worden met zeer ingewikkelde wetgeving en regelmatig wordt bij overtreding daarvan een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Binnen het financieel strafrecht kan gedacht worden aan beschuldigingen van het gebruik van voorkennis, prospectusfraude, of andere in de Wet op het financieel toezicht strafbaar gestelde gedragingen. 

Ook het milieustrafrecht krijgt meer en meer aandacht nu de bescherming van het milieu hoog op de politieke agenda staat. Steeds vaker worden bedrijven en particulieren vervolgd voor een veelheid aan milieuovertredingen. Het milieustrafrecht is een zeer specialistisch onderdeel van het strafrecht. Binnen ons kantoor is de expertise op het gebied van het milieustrafrecht aanwezig.