Personen- en familierecht

Bij personen- en familierecht gaat over kwesties als afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Personen- en familierecht in Nederland is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Tevens maakt het onderdeel uit van verdragen zoals het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De belangrijkste internationale regels voor het familierecht, die ook in Nederland van grote invloed zijn, staan in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EVRM. Vooral het recht op family life (gezinsleven), heeft grote invloed op de rechtspraak en wetgeving. Binnen ons kantoor wordt rechtsbijstand verleend bij kwesties als:

 

-echtscheiding;

-boedelverdelingen;

-alimentaties en bijstandsverhaalzaken;

-gedragsvoorzieningen (en omgangsregelingen);

-ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen;

-erkenning en ontkenning vaderschap;

-adoptie;

-leerplichtzaken;

-naamswijziging;

-wijziging huwelijkse voorwaarden en andere speciale verzoeken;

-ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag.