Wvggz

Iemand die als gevolg van een geestelijke stoornis gevaar veroorzaakt voor zichzelf of voor zijn omgeving kan onder bepaalde voorwaarden verplicht worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De regelingen hierover zijn opgenomen in de Wet verplichte GGZ (Wvggz). Deze wet maakt verschillende maatregelen mogelijk. Binnen ons kantoor is jarenlange expertise op dit terrein aanwezig en wordt met volle inzet rechtsbijstand verleend aan personen die met de Wvggz worden geconfronteerd.