Commuun strafrecht en jeugdstrafrecht

Commuun strafrecht (gewoon strafrecht) is de verzamelnaam voor alle misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht en enkele bijzondere wetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om levensdelicten (moord, doodslag), zedenmisdrijven (verkrachting, ontucht), drugsdelicten of bijvoorbeeld vermogensdelicten (diefstal, oplichting, inbraak). Alle advocaten van ons kantoor hebben jarenlange ervaring op alle terreinen van het commune strafrecht. 

Daarnaast hebben alle advocaten van ons kantoor zeer ruime ervaring met het verlenen van rechtsbijstand aan minderjarigen die te maken krijgen met het jeugdrecht en het jeugdstrafrecht. Het jeugdstrafrecht is in beginsel van toepassing op minderjarige verdachten van 12 tot 18 jaar en geeft bijzondere regels, voorwaarden en strafmogelijkheden in jeugdstrafzaken. Het civiele jeugdrecht is van toepassing op minderjarigen tot 18 jaar die vanwege ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen op verzoek onder toezicht gesteld en/of uithuisgeplaatst worden.