Daniël Kotterman

Mr. D. (Daniël) Kotterman studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universtiteit Nijmegen, met als afstudeerrichting strafrecht. Gedurende zijn loopbaan als advocaat heeft Daniël Kotterman zich gespecialiseerd in het familierecht. Daarnaast behandelt hij ook strafzaken, huurrechtzaken, bestuursrechtzaken en staat hij cliënten bij die worden geconfronteerd met een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis (Wvggz). In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft Daniël de rechtsgebieden personen- en familierecht en strafrecht geregistreerd. Daniël Kotterman is in 2001 beëdigd als advocaat.

Contact informatie