Eliza Heffels

Mevr. mr. E.A.M.J. (Eliza) Heffels heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als afstudeerrichting strafrecht. Tijdens haar studie was zij werkzaam als (buiten)griffier bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven/’s-Hertogenbosch en is zij verder onder meer nog voorzitter geweest van de strafrechtelijke studievereniging NCSV Dr. Nico Muller en van de Stichting Rechtshulp JSG Nijmegen. Eliza is in 2021 als student-stagiaire op ons kantoor begonnen en zij is sinds 2022 bij ons werkzaam als advocaat. Eliza houdt zich bezig met het commune strafrecht en het penitentiair recht.

Contact informatie