Penitentiair recht

Alle personen die in Nederland in een gevangenis, huis van bewaring of tbs-kliniek verblijven, vallen onder het penitentiaire recht. Het penitentiaire recht bestaat uit alle regels waarin staat hoe de overheid om dient te gaan met gedetineerden en tbs-gestelden. Voor minderjarigen is een aparte wetgeving van toepassing. Het gaat in deze wetten om de bescherming van de rechtspositie van mensen, wiens vrijheid is ontnomen, en de rechtsbijstand van hen in beklag- en beroepzaken. Wanneer u het niet eens bent met bepaalde beslissingen van de (gevangenis)directeur of selectiefunctionaris kunt u beklag indienen bij de Commissie van Toezicht van de inrichting waar u verblijft. Dit kan bijvoorbeeld een beslissing tot het opleggen van een maatregel tot afzondering of afdelingsarrest zijn of de weigering van invoer/uitvoer goederen of post. Tegen een beslissing om u over te plaatsen naar een andere inrichting kunt u ook in beklag gaan, maar dan bij de selectiefunctionaris. De termijn om in beklag te gaan is slechts zeven dagen. Wij verlenen rechtsbijstand in deze kwesties en meestal komt de gevangene voor gratis gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking.