Veroordeling ex-schouwburg directeur Nijmegen op de schop?

Afwezigheid van alle schuld (avas) i.v.m. “als ambtenaar” ex art. 361, eerste lid (oud) Sr. Verweer: verdachte wist niet dat hij, als ingehuurd tijdelijk directeur, ambtenaar was. Het hof heeft het verweer verworpen omdat “als ambtenaar” een geobjectiveerd bestanddeel is en aan het opzet is onttrokken. HR: het hof heeft terecht geoordeeld dat in art. 361.1 (oud) Sr het bestanddeel “als ambtenaar” is geobjectiveerd zodat opzet of schuld t.a.v. dat bestanddeel niet behoeft te worden bewezen. Echter, het hof heeft miskend dat het beroep op avas, bijvoorbeeld in de vorm van verontschuldigbare onbewustheid, niet is uitgesloten. Nu het hof op het gevoerde avas verweer geen met redenen omkleden beslissing heeft genomen is het middel gegrond.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:231