HR 22 december 2015: Nietige strafoplegging iz dodelijk ongeval Curacao

HR 22 december 2015: 

De strafmotivering bevat, in strijd met art. 402.5 SvC, niet een opgave van redenen die i.h.b. hebben geleid tot de keuze van het opleggen van een straf die vrijheidsontneming meebrengt. Dit leidt ex art. 402.7 SvC tot nietigheid.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:3702