niet-aangehouden recht op bijstand van een advocaat

Aan een niet-aangehouden verdachte moet worden meegedeeld dat hij recht heeft op een raadsman. Blijft die mededeling achterwege dan volgt in de regel bewijsuitsluiting.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:368