Ondernemingsrecht

Een ondernemer wenst zich bij voorkeur te richten op de producten of diensten die hij verkoopt of levert. Dat is waar de onderneming en haar mensen goed in zijn. Onze samenleving 'verjuridiseert' echter steeds meer en daar krijgen ook ondernemers en hun ondernemingen helaas steeds meer mee te maken. Ons kantoor heeft ruime ervaring op het gebied van ondernemingsrecht: op het gebied van advisering over contracten, samenwerkingsvormen, overnames of dreigende geschillen.