Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht gaat het steeds om de betrekkingen tussen werknemers en werkgevers, waarbij ontslag(recht), contractonderhandelingen en medezeggenschapsrecht de meest voorkomende onderwerpen zijn die tot juridische discussie en geschillen kunnen leiden. Binnen ons kantoor is ruime expertise aanwezig voor het verlenen van rechtsbijstand in arbeidsrechtelijke kwesties aan zowel werknemers als werkgevers, waarbij altijd voorop wordt gesteld dat een goede regeling tussen partijen (zonder langslepende rechtzaak) de voorkeur zou moeten hebben.