Sanne van Laar

Mevr. mr. S.R. (Sanne) van Laar heeft Nederlands recht aan de Universiteit te Utrecht gestudeerd met als afstudeerrichting strafrecht. In 2010 is zij beëdigd als advocaat. Sanne is gespecialiseerd in het strafrecht. Naast de behandeling van commune strafzaken houdt zij zich bezig met jeugd(straf)recht en penitentiair recht. Tevens is Sanne specialist op het gebied van familierecht. 

Sanne van Laar heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de rechtsgebieden personen- en familierecht en strafrecht geregistreerd.