Medeplegen overval

HR 14 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:951: Uit de vastgestelde f&o - vanaf het begin betrokken bij het plan van de gewapende overval, ontvangst door verdachte van het slo in een voor de gelegenheid ingericht kantoor, het verlaten door verdachte van het kantoor om zijn mededaders hun gang te laten gaan in het besef dat er klappen zouden kunnen vallen en het niet anders kunnen zijn dan dat verdachte zich ervan bewust is geweest dat ingeval van verzet het geweld zou kunnen escaleren - heeft het Hof kunnen afleiden dat de verdachte (voorwaardelijk) opzet had op het gezamenlijk en in vereniging plegen van diefstal met geweld.