Milieustrafrecht

Het milieustrafrecht krijgt meer en meer aandacht nu de bescherming van het milieu hoog op de politieke agenda staat. Steeds vaker worden bedrijven en particulieren vervolgd voor een veelheid aan milieuovertredingen. Het milieustrafrecht is een zeer specialistisch onderdeel van het strafrecht. Binnen ons kantoor is de expertise op het gebied van het milieustrafrecht aanwezig.