Financieel / economisch strafrecht

Ook bedrijven kunnen met het (financieel) strafrecht in aanraking komen. Zij zien zich geconfronteerd worden met zeer ingewikkelde wetgeving en regelmatig wordt bij overtreding daarvan een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Binnen het financieel strafrecht kan gedacht worden aan beschuldigingen van het gebruik van voorkennis, prospectusfraude, of andere in de Wet op het financieel toezicht strafbaar gestelde gedragingen.