MR. S. GRILK

Senna Grilk heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen met als afstudeerrichting strafrecht. Tijdens haar studie was zij werkzaam als (buiten)griffier bij het gerechtshof Arnhem op de secties civiel recht, strafrecht en familierecht. In 2012 is zij beëdigd als advocaat. Zij houdt zich voornamelijk bezig met zaken op het gebied van het strafrecht, het penitentiair recht, het jeugdrecht en het bestuursrecht.