MR. M. JANSEN

Maila Jansen heeft Nederlands recht en Internationaal & Europees recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de University of North Carolina in de Verenigde Staten. Na haar afstuderen is zij werkzaam geweest als beleidsmedewerker en jurist en heeft zij de afgelopen jaren ruime werkervaring opgedaan bij het Openbaar Ministerie. Optioneel: Als strafrechtspecialist kan zij putten uit haar jarenlange ervaring bij het Openbaar Ministerie en heeft om die reden een unieke en ervaren visie op het optreden van politie en justitie in uw strafzaak. Maila Jansen heeft gedurende haar carrière heel veel strafzaken gezien en behandeld, zowel binnen als buiten de zittingszaal. In 2021 is zij beëdigd als advocaat en gespecialiseerd in het strafrecht. Naast de behandeling van commune strafzaken houdt zij zich bezig met jeugd(straf)recht en penitentiair recht. Maila Jansen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de rechtsgebieden strafrecht en jeugdrecht geregistreerd. 

 

Contactinformatie: