MR. D. KOTTERMAN

Daniël Kotterman studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universtiteit te Nijmegen, met als afstudeerrichting strafrecht. Gedurende zijn loopbaan als advocaat heeft Daniël Kotterman zich gespecialiseerd in het familierecht. Daarnaast behandelt hij ook strafzaken, huurrechtzaken, bestuursrechtzaken en staat hij cliënten bij die worden geconfronteerd met een bijzondere opname in een psychiatrisch ziekenhuis (BOPZ). Daniël Kotterman is in 2001 beëdigd.

Contact informatie