MR. C.H.W. JANSSEN

Cindy Janssen heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met als afstudeerrichting strafrecht. In 2000 is zij beëdigd als advocaat en  gespecialiseerd in het strafrecht. Zij volgde de specialisatieopleiding strafrecht bij het Willem Pompe Instituut voor strafrechtswetenschappen in Utrecht. Naast de behandeling van commune strafzaken houdt zij zich bezig met penitentiair recht en jeugdstrafrecht. Cindy Janssen is lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCASen van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). Verder is zij lid van de Commissie van toezicht en de beklagcommissie bij JJI de Hunnerberg en lid van de Commissie strafrechtspleging van de Orde van Advocaten Arnhem. 

Cindy Janssen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de rechtsgebieden cassatie in strafzaken en strafrecht geregistreerd.